login     | Nieuwe gebruiker?  Klik hier om te registreren Over Ons     www.people.nl  Note: Voor zover Onderstaande informatie escort-agency informatie specifiek betreft, hebben wij deze informatie voor u laten staan daar u deze wellicht van pas kan komen in uw contact met zelfstandige jongens. Aktieve escortbemiddeling wordt door ons niet meer verzorgd, in plaats daarvan hebben wij onze kennis en ervaring ingebouwd in People Direct (sectie: zelfstandige jongens), zodat u hiervan kunt blijven profiteren.People On Line - Algemene Voorwaarden

Deze site is eigendom van People Amsterdam, Nederland en zal naar onze beste kunnen worden onderhouden. Met onze site wordt de internet site van People Amsterdam bedoeld als optevragen op http://www.peoplemale.com-http://www.people.nl en betreffende domeinen waarop haar handelsnamen en content worden getoond.http://www.peoplemale.com. 

Foto's zijn voor persoonlijk en uitsluitend privé gebruiken mogen op geen enkele manier zonder toestemming publiekelijk gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van de site- en fotoeigenaar. In het geval u onverhoopt toch de foto's op deze site op een andere wijze aanwendt dan waarvoor deze zijn bedoelt, bent u aansprakelijk voor alle hier evt. uit voortvloeiende schade. Door uzelf aan te melden als gebruiker van onze site gaat u hiermee accoord. De informatie die u hiervoor verstrekt heeft u naar waarheid ingevuld

De verstrekte informatie zal door ons met alle zorgvuldigheid behandeld worden en is strikt vertrouwelijk en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt als op deze pagina's vermeld. Creditcard gegevens geeft u evt. alleen aan onze PSP, en kennen wij zelf niet. De informatie die u verstrekt, zoals e-mail adres e.d., zal niet worden gedistribueerd in welke vorm dan ook. De programma's die u down-load of de foto's die u ziet worden aangeboden onder een "as=is" basis en moeten als zodanig worden gerespecteerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten aangaande aangeboden materiaal, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten gemaakt door de server die wij gebruiken. De uitgebreide bescherming van onze fotodatabase is bedoeld om discreet met adverterende jongens om te gaan, daarom niet vrij toegankelijk. Door het aanvragen van een account gaat u akoord met onze voorwaarden en respecteert u de integriteit en discretie van jongens op deze site. Als u niet akoord gaat met onze voorwaarden bent u vrij om u van aanvraag en het gebruik van onze site te onthouden.

Al het materiaal op deze site is eigendom van People Amsterdam of van de copyright houders. Het materiaal mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend. Het is verboden om het fotomateriaal en/ of lay-out te kopiëren of distribueren. Het gebruik of raadplegen van informatie op deze site is uw vrije keus. De beschrijvingen en meningen op deze site zijn onze persoonlijke ervaringen en moeten als zodanig worden geinteperteerd. Aan deze beschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij zijn tot het uiterste gegaan om de veiligheid te garanderen van onze beveiligde gebieden; wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor evt. misbruik door derden. Als u gebruik maakt van onze site verklaart u geen gegevens te zullen distriburen of misbruiken.

Gekochte credits blijven in principe onbeperkt geldig doch kunnen niet omgezet worden in contant geld.
Met het gebruiken van de on-line upload faciliteit gaat u akkoord dat uw creditcard wordt belast voor het door u gekozen bedrag voor het aantal door u gevraagde credits. U verklaart tevens de rechtmatige eigenaar te zijn van de door u gebruikte creditcard.

Transacties worden ook altijd direct per e-mail bevestigd. Reclaims kunnen tot 7 werkdagen per e-mail, of post, worden ingediend. Ons postadres is NMP internet, Postbus 76613, 1070 HE AMSTERDAM, The Netherlands. Per email doe u dit naar assist@people.nl.

Deze informatie kan, zonder opgaaf van reden, gewijzigd worden..

People is een internationaal geregistreerd handelsmerk.

Ten aanzien van de diensten die wij verlenen: People probeert jongens en geinteresseerden in contact te brengen, en voorziet uitsluitend in contact informatie. Wij zijn geen escortbureau.

Juridische problemen worden afgehandeld volgens Nederlandse juridische maatstaven; het Nederlands gerechtshof zal dan ook de rechter zijn voor beide partijen in het geval van een conflict.

Uiteraard staan wij altijd open voor op- of aanmerkingen. Post naar company@peoplemale.com company@peoplemale.com.

Back One

Related Documents:
Privacy Statement
About People
Frequently Asked Questions

Login Options:
Increased security for shared computers
Remembering your username and password
Neither

Pictures Information:
Levels and credits, Album
More Info

Escort Boeken- Informatie:
Handig om te weten
Wat te doen als de jongen u niet bevalt
People probeert jongens en geinteresseerden in contact te brengen, en voorziet uitsluitend in contact informatie. Leeftijden op deze site weergegeven zijn 'artiestenleeftijd' van betreffende modellen, de werkelijke leeftijd kan afwijken (een model kan ouder zijn).Entire © Amsterdam, The Netherlands, 1992- 2024 Site & Legal Info